EnglishTürkçe

MADDE1: GENEL KOŞULLAR
İşbu araç kiralama sözleşmesinin tarafları aracı kiralayan CGR Turizm Araç Kiralama İş Sağlığı ve Güvenliği Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra LET’S GO CAMPER olarak anilacaktir) ile kiracı

…………………………………………………. …………………………………………………………….  arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde imza edilmiştir.
İşbu sözleşme ve ekleri bir bütün teşkil etmekte olup,  taraflar arasında imza edilebilecek başkaca sözleşme ile her türlü reklam, broşür veya sözlü beyan ve  taahhütlerden öncelikli olarak uygulanır ve hüküm ifade eder. Is bu sozlesme dort(4) sayfa ve tek nushadan olusmaktadir.
A- LET’S GO CAMPER mülkiyetinde bulunan araç aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla , ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar) ve arac teslim protokolunde belirtildigi sekilde teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varıldıysa belirlenen yerde veya LET’S GO CAMPER’ın talebi halinde daha erken tarihte tüm alet, aksesuar,lastikleri ile birlikte vereceğini kabul etmiştir.                          
Arac teslim edilmeden gozle gorulebilen mevcut hasarlar (cizik, yirtik vs) aracin icindeki calisir haldeki tum donanim ( teyp-klima- kalorifer- Buzdolabi – tente – geri gorus kamerasi, hidrofor, dolu benzin deposu, bos pis su deposu, temiz tuvalet, temiz carsaf, mutfak gerecleri, dolu lpg tup, ocak, vs, extra olarak talep edilen tum gerecler (bisiklet, masa, sandalye, plaj semsiyesi vs.)) kiraci ile yazili bir protokol ile imzalanip tespit edilir. Kiraci araci teslim almis oldugu kosullarda teslim edecegini kabul etmistir. Aksi durumda kiraci LET’S GO CAMPER’in almis oldugu depozitodan kesinti yapacagini kabul eder. Depozito tutarini asan tutarlar icin kiraci bu tutari odemekle yukumludur.
B- Kiracı sürücü ile ilgili olarak aşağıda sayılan durumlarda hiçbir şekilde aracın kullanılmayacağını öncelikle kabul eder.
1- İşbu sözleşmede belirtilen şahıs/şahıslar dışında başka bir sürücü tarafından,
2- Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından,
3- Alkollu veya her turlu uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından,
4- Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü tarafından,
5- Sürücü ad, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler tarafından,
6- Araci ve icindeki donanimi teknik kosullara uygun olarak kullanamayan suruculer ve yolcular tarafindan.
C- Kiracı aracın aşağıdaki şekillerde kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
1- Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde.
2- LET’S GO CAMPER’ın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında.
3- Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.
4- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun
bagaj dışı yük ve eşya taşımasında. (aracin yuklu hali yolcular ve surucu dahil 3.5 tonu gecemez)
5- Her ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada.
6- LET’S GO CAMPER’ın yazılı muvafakatı olmadıkça herhangi bir hayvan taşımasında,
D- Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 23 yaşını doldurmuş,70 yasini asmamis ve en az 3 yıllık TC ehliyeti ya da uluslararası ehliyetini göstermesi gerekmektedir.
E- Kiracı, araci şehir icinde ve dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı veya kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
F- Kiracı, aracı LET’S GO CAMPER’a teslim anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
G- Aracın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadereleri veya el koyması halinde yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedeli LET’S GO CAMPER tarafından kiracıdan alinir.
H- Kiracı, kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama, yağ değişme v.s.) yaptiracak ve masrafları, LET’S GO CAMPER adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Doğal kullanım,  aşınma ve eskime sonunda yapılacak tamirat yedek parça değiştirme masrafları LET’S GO CAMPER’a aittir. Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma ve donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer taşıma harcamaları kiracıya ait olup, LET’S GO CAMPER aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilebilecektir. Gerekebilecek onarımlar LET’S GO CAMPER’a bildirilecek ve LET’S GO CAMPER’in onayi ile belirtilen serviste onarim yaptirilacaktir,onarim bedelini kiraci odedigi durumlarda, LET’S GO CAMPER adına düzenlenmiş detaylı onarim faturalari kiracıya ödenecektir.
I- Kiraci aracin lastik basinc kontrolunu, fren kontrolunu,yag kontrolunu, aydinlatma kontrolunu gunluk olarak yapacaktir.
J- Kiraci araci ve icindeki ekipmanlari duzgun ve dikkatli bir sekilde teknik kosullara uygun sekilde kullanacaktir.
K- Kiraci pis su deposunu ve tuvaleti uygun yerlerde ve uygun kosullarda bosaltacaktir. Araca ve cevreye zarar vermeyecektir.
L- Aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup, doğacak zararlardan kiracı sorumludur;
1- Aracın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması ;
2- Araç anahtarının sürücünün kontrolü dışında veya güvenli olmayan şekilde bırakılması nedeniyle araç anahtarının ele geçirilmesi;
3- Aracın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,
4- Araç lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi;
5- Araç benzin, su, yağ seviyesinin yetersiz kalması ile acil önlem ve müdahalenin yapılmaması veya araçta bilinen veya bilinmesi gereken arızanın LET’S GO CAMPER’a zamanında bildirilmemesi ;
6- Araç içinin kaza hariç olmak üzere, dikkatsiz kullanım sonucu zarar görmesi;
M- Yakıt ücreti kiracıya aittir. Kiraci dolu teslim aldigi yakit deposunu dolu olarak teslim edecektir.Her türlü otoban, köprü, park ücretleri ile kiralama dönemi içindeki trafik cezaları kiracıya aittir.
N- Kiracıya veya bir başkasına ait aracın içinde veya üzerinde bırakılan her hangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından, bunlarla ilgili masraflardan LET’S GO CAMPER sorumlu değildir.
O- Bir günlük kira 24 saatlik süredir, haftalık veya aylık süresi 7 gün veya 30 gün üzerinde hesap edilir.
P- LET’S GO CAMPER, bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
R- Kiracinin arac degisiklik talebi LET’S GO CAMPER’in onayi ile mumkundur. Arac degisikligi nedeni ile LET’S GO CAMPER kiracidan ek ucret talep edebilir.
S- Her koşulda kiracı sebebiyet verdiği kaza ve zararlar neticesinde LET’S GO CAMPER  aleyhine açılabilecek davalarda, gerekebilecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülüklerini yerine getirecek, gerektiği takdirde LET’S GO CAMPER’ın üçüncü şahıslara karşı sahip oldugu tazminat haklarının takibinde vekalet vermek, dava ve rücu hakkını temlik etmek zorundadır.
T- LET’S GO CAMPER’ın yazılı izni olmaksızın, araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
U- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temlik veya  terhin edemez ve bunları LET’S GO CAMPER’a zarar verecek biçimde kullanamaz.
MADDE 2 : YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşme nedeniyle kiracı ile LET’S GO CAMPER arasındaki anlaşmazlıklarda Antalya mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türk hukukuna göre çözümleneceğini taraflar kabul eder.
MADDE 3 : TEBLİGAT ADRESİ :
Kiracı, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili olarak kendisine tebliğ edilecek her türlü ihtar, dava dilekçesi, v.b yazışmalar için, yeni adres LET’S GO CAMPER’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, sözleşmede yazılı adresin tebligat adresi olduğunu kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4   : ARACIN TESLİMİ :
A-Kiracı aracı arac teslim protokolunde belirtildigi sekilde teslim etmek zorundadır.
B-Kiracı, araç içinde sigara içilmeyeceğini taahhüt eder. Kiracı, aracı temiz bir şekilde (tuvalet kaseti bos olacaktir.) teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, 200 Euro temizlik ücreti tahsil edileceğini kabul eder.
C-Kiralanan süreden  daha erken sürede aracın teslimi kiracıya ücret iadesi hakkı sağlamaz.
D-Belirlenen yer dışında aracın teslimi ancak  LET’S GO CAMPER’ın izni ve 1,5 Euro/km. ek ücret ödenmesi ile mümkündür.
E-LET’S GO CAMPER’ın izni olmadan belirlenen gun ve zaman dışında aracın teslimi halinde saat basi 50 Euro ek ucret alinacaktir.
F-LET’S GO CAMPER haberdar edilerek onayı alınmadan, belirlenen yer ve tarihte aracın teslim edilmemesi halinde, LET’S GO CAMPER’ın çalıntı araç ihbar hakkını kullanacağını kiracı kabul eder.              
MADDE 5: ÖDEME
Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre,kiraci,  LET’S GO CAMPER’a toplam kiralama tutarinin 8.000TL'lik kismini avans (kapora) olarak rezervasyonda, kalan kismini kiralama tarihine 30 gun kalana kadar odemelidir. Toplam tutar odendikten sonra kiraciya rezervasyon numarasi verilecektir. Kiraci bu numara ile gelip kiralayacagi araci teslim alacaktir.
Kiraci araci teslim alirken 15.000 TL depozito birakir. Araci geri iade ederken sozlesme kosullarini ihlal eden bir durum yoksa depozito kiraciya iade edilir. Depozito kredi karti mail-order talimati veya nakit olarak alinacaktir. Visa-Mastercard kabul edilecektir.
Kiraci, LET’S GO CAMPER’in onayi ile ve 48 saat onceden odenmesi kosulu ile gunluk kira ucreti uzerinden kira suresini uzatabilir.   
MADDE 6: REZERVASYON IPTAL VE TARIHLERDE DEGISIKLIK YAPILMASI KOSULLARI
Rezervasyon iptal ucretleri asagidaki gibidir;
Arac kiralama tarihine 30 gun kalana kadar yapilacak iptallerde : sadece 8.000TL avans(kapora) bedelidir,
Arac kiralama tarihine 29 -14 gun kalana kadar yapilacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %25’idir (minimum 8.000TL)
Arac kiralama tarihine 13 -7gun kalana kadar yapilacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %50’sidir (minimum 8.000TL)
Arac kiralama tarihine 6 -1 gun kalana kadar yapilacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %75’idir
Arac kiralama tarihinde yapilacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %100’udur.
Kiraci, rezervasyon yaptirdigi aracla ilgili olarak kiralama tarihinde yapacagi degisikligi ilk kira baslangic tarihinden 14 gun oncesine kadar LET’S GO CAMPER’a bildirir ve kiralama tarihini, LET’S GO CAMPER’a uygun olan baska bir tarihle degistirebilir. Aksi durumda rezervasyon iptal kosullari uygulanir.
MADDE 7: SİGORTA
 LET’S GO CAMPER araçlarını kasko sigortası ile birlikte Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca "Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası" ile de sigortalanmıştır. Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının kasko sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirebilmesi zorunludur.
A- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar ile birlikte (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şehir isim ve adresi ile benzeri belgeleri hazırlayan kiracı, LET’S GO CAMPER’ı aninda haberdar etmesi gerekir. Yaralanmasız olan küçük çaptaki hasarlarda, güvenlik kuvvetlerinin kaza yerine gelmemesi halinde, TSRSB tarafından düzenlenmiş olan anlaşmalı tutanak ile zabıt düzenlenecektir.
B- Surucu, kaza halinde sürücüye ait alkol raporunu almakla yükümlüdür.
C- Maddi hasar söz konusu olduğu durumlarda, kiralık aracınızın 15.000 TL'ye kadar kasko muafiyeti vardır. Bundan daha büyük hasarların, 15.000 TL üstünde kalan kısmını sigorta karşılar. Sigortanın muafiyet sınırları içinde karşılamadığı hasarlar ile  lastik, far, cam ve tente hasarları her durumda kiracıdan tazmin ettirilir.
D- Araçta meydana gelecek zararların Kasko sigortası tarafından kısmen veya tamamen karşılanmaması halinde, sigorta tarafından karşılanmayan zarardan kiracı sorumludur.
E- Kiracı, 3. Şahıslara kaza neticesinde verilecek maddi-bedeni zararlardan, trafik sigortası ve ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatları üzerindeki meblağdan sorumludur. Meydana gelen zararın trafik veya ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı haricinde kalması halinde, kiracı doğacak zararın tümünden sorumludur.
F- Sürücünün alkollü, uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle , ehliyetsiz olması veya araçta istiap-yük haddinin aşılmasından dolayı sebebiyet verdiği kazalarda, sigortacının 3. şahıslara ödediği zararları rücuen talep etmesi halinde, kiracı sigortacının talep ettiği tazminatı ödemekle yükümlüdür.
LET’S GO CAMPER yukarıdaki nedenlerle sigortacıya tazminat ödemek zorunda kalırsa, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.
MADDE 8: YUKUMLULUK KISITLAMASI
LET’S GO CAMPER kiraciya ongorulemeyen bir nedenle arac veya alternatif arac veremedigi durumlarda sadece toplam kira bedelini ve depozito tutarini iade etmekle yukumludur. Taahhut edilen ozellikleri icermeyen alternatif arac verilmesi durumunda olusabilecek fiyat farki kiraciya iade edilir.
Kiralama suresi icinde kiracinin sebep oldugu durumlar disinda aracin hareketini ve kullanimini engelleyen mekanik ariza durumlarinda LET’S GO CAMPER kiraciya kalan surenin tutarini geri odeyecektir. Mekanik ariza durumunda kiraciya alternatif arac verilmesi halinde, anlasmada sozkonusu olan aracin ozelliklerinden kaynaklanan fiyat farki kiraciya iade edilir. Kiraci her kosulda LET’S GO CAMPER’dan herhangi bir yol ve konaklama bedeli talep etmeyecektir